วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555


โครงงานพัฒนาสื่่อการเรียนรู้ เรื่องประติมากรรม

      พวกเราจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้

          ภายในห้องเรียนและสาธารณะ  เพื่อนๆลองศึกษาดูนะคะ^^